Nový priestor

VZDELÁVANIE,VÝSKUM, TVORBA NOVÉHO TANCA A FYZICKÉHO DIVADLA

 • Slide 10
 • Slide 1
 • Slide 5
 • Slide 2
 • Slide 9
 • Slide 4
 • Slide 3
 • Slide 6
 • Slide 11
 • Slide 8
 • Slide 7

 


KÁLI NE/PRIJATÁ REALITA / VÝSKUM 

KATARÍNA BRESTOVANSKÁ / 16

Projekt „Káli – ne/prijatá realita“ je výskum a tvorivý proces venovaný téme prekračovanie hraníc/nechceného psychického, fyzického a sexuálneho zásahu do tela ženy a toho, ako sa žena s týmto zásahom vysporiadúva. 

Širším kontextom pre spracovanie tohto námetu je úvaha o spôsoboch prežívania násilia, ale aj  spôsobu narábania s agresívnymi pocitmi, ktoré sa objavujú ako prirodzená, obranná reakcia u žien alebo slabších, niečim znevýhodnených jedincov, ktorí sa stali obeťami nespravodlivosti, zásahu, agresie, manipulácie. V každodennej kultúre a spôsobe líčenia súčasnej ženy, agresivita a hnev nemajú miesto, sú považované za neprípustné prejavy, nehodné "normálnej" ženy. Rôzne energie, temné a nepochopiteľné stránky ženy zostávajú nespracované a potlačené.

Projekt je momentálne vo fáze výskumu. Od roku 2014 odviedla Kamala Brestica/choreografka, performerka, nezávislá tvorkyňa 3 výskumy na túto tému, v medzinárodnom zložení interpretov. Výskumy sa realizovali v spolupráci s Divadlom Pôtoň v Bátovciach, a s Grotowskim inštitútom v Poľsku. Formu výskumu si choreografka vybrala pre hľadanie pohybového materiálu pre budúce predstavenie a film.

Pre bližšie informácie o spôsobe práce si pozrite dokumentárny film

Káli-ne/prijatá realita na https://vimeo.com/150524336

Projekt bol podporený Fondom na podporu umenia. 

 

 

 

 

 

Podporili nás

HLAVNÍ PARTNERI

 

              

 

 

PROJEKTOVÍ PARTNERI

 

Nike logo            websupport-white    

 

MEDIÁLNI PARTNERI