Balážová, Méndez / MULTIPARTNERING (workshop)

9. 3. 2018 | 19:00 - 10. 3. 2018 | 22:0035€ - 40€
Nahrávam Udalosti
  • Táto udalosť už skončila.
Balážová, Méndez / MULTIPARTNERING (workshop)
MULTIPARTNERING/ VEČNÉ SYNAPSIE Lívia Balážová a Zebastián Méndez Marín ( Colectivo Priekopník Veverička) Srdečne Vás pozývame na jedinečný workshop domáco-zahraničnej dvojice tanečníkov, ktorí Vám prinesú správnu dynamiku do duše i tela!


Detaily

Začiatok:
9. 3. 2018 | 19:00
Koniec:
10. 3. 2018 | 22:00
Cena:
35€ - 40€

Tento výskum je kombináciou našich špecifických praktík – MINDCROSS a Intuitive body  a tiež na naše skúmanie pohybových možností v situáciách telesnej interakcie.

V MULTIPARTNERINGU skúmame elementy partnerskej práce a aplikujeme ich aj na triá, quarta, quinta, skupiny a masy. Pracujeme s myšlienkou, že empatia je nástrojom komunikácie; pomenovanie, ktoré by sa nemalo zamieňať so stálym súhlasom alebo s ľahostajnosťou. Cez hru s empatiou študujeme tri základné akcie práce tela v interakcii : nasledovať, odporovať, transformovať.

Tieto tri reakcie na podnety nám dovoľujú slobodne porozumieť, prehĺbiť možnosti pohybového slovníka a rásť vďaka rizikám, ktoré otvoria dvere ďalšiemu elementu, ktorý je neodmysliteľnou súčasťou tohto typu práce. Týmto elementom je porozumenie roli. Role nie sú určené. Konštantne sa menia počas interakcie. Porozumenie akú úlohu hráte, je podstatné k zosilneniu akcie.Touto cestou sa snažíme rúcať pyramídovú hierarchickú ideológiu v partnerskej práci, aby sme stimulovali vytváranie nového materiálu, ktorý obsahuje rôzne stupne dynamiky a vedie účastníkov k experimentovaniu s väčšími rizikami, no paralelne zaručuje istotu a riešenie konfliktov v zložitých situáciách, ktoré je dôležité pre prevenciu pri zranení.

Všetky uvedené koncepty sú súčasťou hlavnej myšlienky, ktorú nazývame kolektívne plié. Opísať sa dá, ako skupinový stav tela, v ktorom sú všetci účastníci vzájomne prepojení tak, ako ich aktívne chodidlá so zemou a neustálou hrou váhy tela. Tento stav majú sústavne pod kontrolou.

 Ďalšie dôležité koncepty workshop:

Os // Každá rola sa vyrovnáva s rôznymi silami a zotrvačnosťou a sústreďuje energiu na špecifické body vzhľadom na rozličnú dynamiku. Objavujeme, že existujú individuálne, spoločné, orientačné či menlivé osi a skúmame špecifické potreby každej jednej a aj to ako profitovať zo síl, ktoré sa v nich nachádzajú.

 Exoskeleton alebo kolektívny organizmus // Predstavte si, že váš skok môže preletieť výšku vášho tela a pristáť bez toho, aby ste sa zranili, alebo pohybovať sa priestorom bez toho aby ste sa dotkli zeme. Predstavte si možnosť dotknúť sa niečoho, čo je v diaľke bez pohnutia sa z miesta. Toto je možné v tom prípade, ak funguje kolektívny organizmus.

V pokročilom štádiu workshopu otestujeme získané poznatky, v komplexných komunikačných situáciách v interakciách troch a viacerých tiel.