Hudobné dielo a jeho rozpriestranenie do tanečnej performancie

5. 9. 2020
Nahrávam Udalosti
  • Táto udalosť už skončila.
Hudobné dielo a jeho rozpriestranenie do tanečnej performancie


Detaily

Dátum:
5. 9. 2020
Kategória udalosti:

Organizátor

Nový Priestor

Rezidencie tanečníčky a hudobníka sú štúdiom hudobných skladieb v kontexte pohybu, performancie a
interpretácie v súčasnom tanci. V selekcii konkrétnych hudobných kompozícií – pre tanečné umenie
kľúčového skladateľa Johanna Sebastiana Bacha – Koncert pre harpsichord/klavír a komorný orchester č.1 d
mol BWV 1052 a Chaconne z husľovej Partity č. 2 d mol BWV 1004 v úprave pre sólový klavír od Feruccia
Busoniho, budú nazerať a analyzovať grafický záznam/ zápis, formálne a kompozičné parametre,
interpretačné princípy a estetiku, ktorú skladateľ v týchto dielach predostrel s cieľom prenášať tieto
postupy do pohybovej partitúry a artikulovať ich vo fyzickom vyjadrení.
Katarína Brestovanská / tanečníčka a Kamil Mihalov / klavirista spúšťajú tento proces po skúsenostiach z
pravidelných umeleckých presahov do „sfér toho druhého”. Kamil sa dlhodobo zaoberá oblasťou súčasného
tanca a pohybového divadla, Katarína Brestovanská študovala klavír 14 rokov a naďalej sa v tejto oblasti
rozvíja. Jej tanečné a performatívne diela vznikajú v úzkej previazanosť medzi hudobnou a pohybovou
partitúrou, ktoré spolu vytvárajú organickú štruktúru.
Zároveň tento rok uplynie 270 rokov od Bachovej smrti. Aj touto formou si umelci chcú pripomenúť
komplexnosť a nadčasovosť jeho práce. Jeho hudba masívne aj naďalej ovplyvňuje kontext súčasného
tanca, čo ich inšpiruje k spoločnému uvažovaniu nielen nad možnosťami, ale aj nad limitmi.
Tím / Katarína Brestovanská, Kamil Mihalov, Jana Smokoňová
Produkcia / Nový Priestor o.z. Katja Thalerová

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia.
Finančne podporila Nadácia Cvernovka