Medzi túžbou a smrťou / Pistoriho palác / Bratislava

21. 6. 2020 | 19:00 - 20:00
Nahrávam Udalosti
  • Táto udalosť už skončila.
Medzi túžbou a smrťou / Pistoriho palác / Bratislava


Detaily

Dátum:
21. 6. 2020
Čas:
19:00 - 20:00
Webstránka:
https://goout.net/sk/listky/medzi-tuzbou-a-smrtou/jhtg/

Medzi túžbou a smrťou

 

Koncept, performancia / Katarína Brestovanská

Dramaturgia / Jana Smokoňová

Hudba, performancia/ Adam Dekan, Martin Iľanovský

 

Kostýmy / Petra Kovács

Scénografia / Sebastián Komáček

Pohybová asistencia a supervízia / Andrej Petrovič

Texty / Katarína Brestovanská, Adam Dekan

Jazyková korektúra / Zuzana Hojstričová

Hlasová príprava / Ivana Mer

Media set / Marianna Lutková

Svetelný dizajn a technické zabezpečenie / Slavomír Šmálik a kol.

Trailer / Jana Smokoňová, Lukáš Teren, Adam Dekan a kol.

Produkcia / Katja Thalerová

 

Aký má človek vzťah ku svojim vlastným túžbam a možnostiam? Čo nám bráni v rozhodovaní a prevzatí zodpovednosti? Čo alebo kto je hýbateľom našich rozhodnutí?

Ak je bytostné (vnútorne dané) jadro človeka poprené alebo potlačené, človek ochorie, niekedy viditeľne, niekedy skryto …. Toto vnútorné jadro je krehké a jemné a ľahko ho prehluší zvyk a kultúrny tlak… Aj keď je poprené, zostáva pod povrchom, neustále usilujúce o aktualizáciu. Každé odpadnutie (od nášho jadra), každý zločin proti našej prirodzenosti sa zaznamenáva do nášho nevedomia a spôsobuje, že sebou pohŕdame.

Človek môže jednať pre seba len vtedy, ak má prístup k vlastným túžbam, k vlastným pocitom, k vlastnému telu. Ak nemá človek tento prístup, nemôže si priať, nemôže túžiť, nemôže sa projektovať do budúcnosti a počiatočná vôľa zomiera pri pôrode.

Proces vznikania túžby je komplexný proces, zahŕňajúci psychologické, sociálne, kultúrne, náboženské a iné vplyvy. Pre zdravého jedinca je nerozlučne spätá s hodnotami akými sú sloboda, vôľa, pravda, voľba, zmena. Našim zámerom bolo objaviť stav, kedy vieme, po čom túžime, čo sú naše najvnútornejšie túžby, ako ich vyjadríme na individuálnej alebo skupinovej úrovni. Ale zároveň nelipneme na nich akoby  len túžby boli v našom živote dôležité. Skrátka sú tam, žijem ich, zahŕňam nimi citlivo okolie, veľa počúvam, pomáham druhým na ceste k ich vlastnej túžbe. Ten stav sme nazvali voľným úsilím, alebo efforless being.

Bytie je človeku nielen dané, ale taktiež sa od neho vyžaduje. Človek je za svoje bytie zodpovedný: doslova, žiada sa od neho odpoveď, ak je mu položená otázka, čo zo seba urobil? Ten, kto sa pýta, je jeho sudcom, je to totiž on sám. A nikto nás k nemu nedostane bližšie, ako my sami.

Irvin D. Yalom, Abraham Maslow, Erich Fromm a autorský kolektív projektu

TEASER

FOTO

VSTUPENKY

 

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 

Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia. 

Partnerom projektu je Bratislavský samosprávny kraj.