Dancing Qigong

Dancing Qigong

Dancing Qigong 2048 1448 Nový priestor

 

Intenzívny výskum určený pre hercov, tanečníkov, moverov, ktorí majú záujem prehĺbiť si svoje poznanie o tele a obohatiť svoje skúsenosti v pohybových a tanečných technikách a v improvizácii. Výskum budú viesť Zuna a Milan Kozánkovi, v krásnom prostredí Bielych Karpát.   

Termín „Dancing Qigong“ sme vytvorili ako otvorenú platformu pre našu systematickú  prácu, kde aplikácia čchi-kungových cvičení a vedomá práca s energiou napomáha našej pedagogickej práci, tvorivému procesu a javiskovej interpretácii. Systém čchi-kungu je pre nás inšpiráciou už niekoľko rokov, ako taneční umelci a pedagógovia však tieto poznatky neustále prehlbujeme, rozvíjame a posúvame na novú úroveň

Pozornosť nezameriavame na samotnú formu cvičení, ale na aplikáciu ich princípov. V nej vidíme obrovský potenciál pre obohatenie hercov a tanečníkov v niekoľkých oblastiach ich profesionálneho života: 

– v skvalitnení ich techniky
– v skvalitnení ich interpretačnej skúsenosti v roli performerov
– pri upevňovaní poznania v oblasti zdravého používania svojho tela pre zabezpečenie dlhšej umeleckej kariéry

Každý z nás k tejto téme samozrejme pristupuje trochu z iného uhla pohľadu a veríme, že takéto stretnutie môže obohatiť nielen nás samotných, ale aj účastníkov. 

Zuna:

„Čchi-kung doslovne znamená „práca s energiou čchi“. Čchi znamená životnú silu, vitálnu energiu, vďaka ktorej žijeme. V našom tele cirkuluje v energetických dráhach – meridiánoch, prepája sa s orgánmi, ktoré vyživuje. Kung označuje „činnosť“, „prácu“, „schopnosť“, ale aj čas a pozornosť vynaložené na narábanie s čchi. Čchi-kung však vo svojej podstate môže byť s tancom paralelne prepojený, môže sa stať podvedomou súčasťou pohybového či tanečného vyjadrovania, či už na tréningu, v improvizácii alebo aj počas predstavenia na javisku.“ 

Milan:

„Výskum ako taký je súčasťou tvorivého procesu, ale aj osobného umeleckého rozvoja umelca. Je aj procesom objavovania rôznych praktických cvičení, ktoré majú osobitý prínos pre skupinu či samotného umelca. Inšpiráciu a zmysluplnosť tejto práce som načerpal pri dlhodobej spolupráci s hercami, ktorých divadelná tvorba a umelecký rozvoj boli inšpirované a prepojené s divadlom a filozofiou poľského divadelného režiséra J. Grotowského. Ďalšou mojou inšpiráciou je systém a cvičenia čchi-kungu, ktoré mi pomáhajú prehlbovať moju viac ako 20-ročnú fascináciu v prepájaní tanca s vedomou prácou s energiou. Pre výskum som sa rozhodol aj z dôvodu pozitívnej spätnej väzby od účastníkov takýchto workshopov, ktorým moja práca napomohla k ďalšiemu rastu a zároveň ich komplexnejšie pripravila pre tvorbu diel.

CENA: 

128 euro(zapisne, ubytovanie) Early Bird do 9.9. 2016

145 euro (zapisne, ubytovanie) Regular

Prihlášky posielajte na: artyci@artyci.com

MIESTO: Centrum Súrya/Biele Karpaty

PROJEKT BOL PODPORENÝ FONDOM PRE PODPORU UMENIA.

 

Referencie:

EFI BIRBA – režisérka Res Ratio Network / Atény, Grécko

 „Milan Kozánek je filozofom pohybu. Jeho štúdium a skúmanie tela ako divadelného nástroja sú založené na výsostne osvedčenej metóde pozorovania tela. Vplyv jeho metódy sa u performerov manifestoval vo zvýšenom rozvoji ich osobného vyjadrovacieho slovníka v improvizácii i kompozícii,poskytuje performerovej mysli možnosť byť „ko-direktorom“ divadelnej kompozície.“

JULIANNA BLOODGOOD / USA – významná herečka divadelného súboru Teatr Piesn Kozla / Wroclaw, Poľsko

„Milana Kozánka považujem za jedného z najkvalifikovanejších profesionálov v oblasti pohybu. Jeho znalosti o tele, o systéme energie a pohybu sú zjavné v celej jeho umeleckej činnosti – ako učiteľa, ale aj režiséra-choreografa. Otvoril mi nový systém uvažovania o ľudskom tele. Má neuveriteľný zmysel pre detail, opakovanie a schopnosť inšpirovať.“

ALEXIOU CHRYSANTHI /Grécko – tanečnica

„Vstúpiť do sveta tvorivého procesu môže byť výzva. Môže ísť o vyprázdnenie analytickej mysle od nepotrebných blokujúcich myšlienok, presunutie svojho napojenia sa viac na tzv. telesnú myseľ, či prebudenie tela a jeho múdrosti a inštinktov, uložených v jeho vnútri. Milan ponúka cestu, ako sa do takto autentického tvorivého procesu dostať.“

BLANKA KŘIVÁNKOVÁ /Česká republika – divadelná publicistka

„Zunu Kozánkovou považuji za vzácný „úkaz“ v nejlepším slova smyslu: přirozeně autoritativní, vzdělaná, se smyslem pro humor a sympatickou sebeironii vytváří prostředí, ve kterém se dobře tvoří i otevřeně sdílejí zkušenosti, nápady, osobní poznatky, ale třeba i obavy. Qigongu se věnuji několik let. Fascinuje mě léčebnými účinky, které jsou při dlouhodobém praktikování nepřehlédnutelné, i svou meditativně-taneční formou. Zuna má talent na propojování zdánlivě neslučitelného, takže i některé dřívější poznatky, nahlížené z jiného úhlu, pozměňují obsah.“ 

MONIKA STEINKASSERER / Rakúsko – fyzioterapeutka, tanečnica

Prepájať princípy čchi-kungu s tancom je podľa môjho názoru prelomová myšlienka. Mám s ňou vďaka práci so Zunou skúsenosti, a myslím, že tanečníkom a iným profesionálnym moverom prináša veľký osoh. 20 rokov pracujem s pacientmi na poli fyzioterapie, ortopédie a traumatológie, no rovnako sa venujem tancu, ktorý mi pomáha rozumieť ľudskému telu ešte hlbšie. Zažila som niekoľko učiteľov, ale nasledovala len málo z nich. Zuna patrí medzi nich. Je osobnosťou s obrovskou dávkou poznania, ale aj skromnosti. Má schopnosť obsiahnuť všetky svoje vedomosti do skrátenej, pochopiteľnej formy a cez pohyb ho poskytnúť svojim študentom tak, aby porozumeli jeho podstate na vlastnom tele.