Daniel Raček

Daniel Raček

Daniel Raček 2048 1536 Nový priestor

 

Daniel Raček

 

Foto

 

Choreograf, tanečník a učiteľ,  ktorý pracuje na voľnej nohe. Jeho tanečné začiatky sú späté so slovenskou folklórnou skupinou Váh v Púchove. Od roku 1992 sa zameriava na súčasný tanec a kontaktné improvizácie. V minulosti spolupracoval s rôznymi choreografmi a režisérmi ako napríklad Marta Renzo, Julyen Hamilton, Michael Helmerhost, Eszter Gal, Zuzana Hájková, Petra Fornayová, Mathew Hawkins, Ioana Popovici, Peter Groll, Karen Foss, Jozef Fruček. V súčasnej dobe je stálym členom Debris Company Slovakia a Karen Foss Quiet v Nórsku, vyučuje na konzervatóriu v Banskej Bystrici. V roku 2006 vyhral hlavnú cnu Philip Morris, Kvet baletu. Je absolventom MFF UK, Univerzity Komenského a Fakulty hudby a tanca na Akadémii muzických umení v Bratislave.