Dobrovoľníci 2012 zoznam

Dobrovoľníci 2012 zoznam

Dobrovoľníci 2012 zoznam 150 150 Nový priestor

Kristína Karabová

                marketing NP

Milan Kozánek

                poradenstvo, finančná podpora

Silvia Filová

                produkcia predstavenie na:u

Zuzana Šoutová

                správa info@novypriestor.com, PR

Anna Talianová

                pokladňa

Mária Brestovanská

                účtovníctvo

Márk Jonas, Luigi Voros

                webová stránka

Eva Judová, Kei Mimakyová, Barbora Janáková

                organizácia, príprava sály, upratanie

Veronika Dúbravová

                príprava sály na semináre

Anka Štefanová

                organizácia, pomoc pri rozbiehaní NP

Vladko Franček, Pavol Priadka, Martin Seker, Andrej Hudek, Peter Brestovanský

                príprava podlahy, doprava a sťahovanie

Renaud Devaliere

                organizačná a finančná pomoc pri rozbiehaní aktivit NP

Michal Heriban, Janka Šuchová, Anka Štefanová

                dobrovoľné vedenie workshopu pre deti

Tatiana Pauccini, Zuzana Devaliere, Paulína Wolfová

                grafický dizajn plagátov, bulletinov

Slávka Kuceková

                údržba webu, tvorba plagátov