Dobrovoľníci 2013 zoznam

Dobrovoľníci 2013 zoznam

Dobrovoľníci 2013 zoznam 150 150 Nový priestor

Eva Judová

                produkcia, asistencia príprava EDS

Silvia Zámečníková

                produkcia vzdelávacích workshopov

Katarína Trnavská  

                produkcia predstavení

Veronika Dragonidesová

                produkcia pravidelných workshopov, výskumu

Janka Dragonidesová

                návrh plagátov

Anna Talianová

                pokladňa

Mária Brestovanská

                účtovníctvo

Lucia Čalovková

                príprava projektu dlhodobých rezidencií

Katarína Kajková

                návrh plagátov, loga NP

Heidi Šinková

                PR + moderovanie eventov

Andrea Jarabáková

                preklady do AJ, SJ, administratívne tovary

Michaela Horváthová

                preklady do AJ, SJ

Veronika Kováčová

                preklady do AJ, SJ

Zora Vitková

                preklady do AJ, SJ

Slávka Kuceková

                správa webu, návrh plagátov

Paulína Wolfová

                správa webu, návrh plagátov

Anna Buranovská

                správa webu

Lubka Skolová

                návrh plagátov

Peter Višňovský

                kamera/výroba traileru

Silvia Zámečníková

                produkcia, vzdelávanie

Katarína Trnavská

                produkcia predstavení

Šimon Horna

                kamera Watery video movie

Mária Kalivodová

                organizačná podpora tímu, moderovanie