Kontakt

Nový Priestor, o.z.

Korešpondenčná adresa: 
Tománkova 2A, 841 05 Bratislava
IČO: 42258693
DIČ: 2023651630

Bankové spojenie

Fio banka, a. s.,
pobočka zahraničnej banky,
Nám. SNP 21, Bratislava, SLOVAKIA

Číslo účtu: 2300833767
IBAN: SK8283300000002300833767
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX