Európska dobrovoľnícka služba

Európska dobrovoľnícka služba (skr. EDS,) je jeden z programov Európskej komisie pre mládež.

Nový Priestor o.z. je partnerom pre hosťovanie dobrovoľníkov v rámci programu európskej komisie.

Dobrovoľník sa prostredníctvom dobrovoľníckej služby v zahraničí môže zapojiť do projektov rôzneho charakteru, napríklad v oblasti kultúry, športu, sociálnej starostlivosti, umenia či ekológie. Hlavným cieľom EDS je podporiť solidaritu a toleranciu medzi mladými ľuďmi z rôznych krajín a sprostredkovať im skúsenosť z neformálneho vzdelávania. EDS umožňuje mladým ľuďom získať nové zručnosti a skúsenosti a podporiť tak ich osobnostný a profesionálny rast.

Európska dobrovoľnícka služba je určená všetkým mladým ľuďom od 17 do 30 rokov (mladým ľuďom s nedostatkom príležitostí alebo s postihnutím už od 16 rokov) s trvalým pobytom v jednej z krajín zapojených do programu.

OTVORENÁ VÝZVA

na hosťovanie dobrovoľníkov z Európskej Únie od októbra 2017.

Nový Priestor je organizácia zameraná na rozvoj v oblasti súčasného tanca a umenia.

V prípade záujmu posielajte svoje profili, CV a motivačný list na  info@novypriestor.com