Káli – II. výskum – Grotowský inštitút – Wroclaw

Káli ne/prijatá realita (výskum) Wroclaw Grotowského centrum / 1.-15.august 2015