KATARÍNA BRESTOVANSKÁ / 16

Klasickú tanečnú techniku získala v súkromnej základnej umeleckej škole v Prievidzi, neskôr v Bratislave v súboroch moderného tanca Alegro a Bralen. Od roku 2007 bola členkou semi-profesionálneho súboru súčasného tanca a divadla elledanse v Bratislave. Vyštudovala hru na klavír I a II. stupňa v ZUŠ Ladislava Stančeka v Prievidzi.

V roku 2012 založila za výnimočnej podpory Milana Kozánka občianske združenie na podporu súčasného tanca a divadla v Bratislave Nový Priestor – centrum pre vzdelávanie, výskum a tvorbu nového tanca a fyzického divadla, v Bratislave. Venuje sa umeleckej tvorbe v oblasti tanca a hudby, joge a organizácii aktivít v Novom Priestore.

Absolvovala rôzne workshopy pod vedením Kira Kirsch_Axis Syllabus_Nemecko, Frey Faust/Axis Syllabus_Nemecko, Wim Vandekeybus_Ultima Vez_Belgicko, Laura Arís_Ultima Vez_Belgicko, Milan a Zuna Kozánkoví_Artyci_Slovensko, Sri Louise_ Underground Yoga Parlour_USA, Anton Ľachký_LesSlovaks_Belgicko a ďalší.

V roku 2016 založila platformu pre vlastnú umeleckú tvorbu s názvom “16” a oddeliť svoje autorské aktivity od komunitného projektu Nový Priestor. Nie pre rok 2016.  Dôvodom bol zážitok počas umeleckého výskumu v Poľskej dedinke Brzezinka neďaleko Wroclavi. Frustrovaná z nedariaceho sa procesu na sále som zobrala najbližší bicykel a poď ho niekam.  “Brzezinský les, ktorého časť s označením 16 je dokonalým existenciálnym a vizuálnym zážitkom, ktorý sa mi ukázal nie hneď. Pomalým vstupovaním do hĺbok lesa som našla. Miesto, kde v šere lesa cez koruny stromov prenikajú svetelné lúče, kde v nekonečných, súvislých machových zákutiach šliapem bosou nohou a dotýkam sa telom mäkkého, prijímajúceho koberčeka, tam som nechala  zem nech ma objíma.  Počula som spievať les, hovoriť stromy a čas zastal na dlhú chvíľu. Dupot kopýt a samota ma najprv uzemnili, nepustili ma uniknúť, lebo hlava hodnotí… nakoniec dám na inštinkt a zrýchlený dych a tlkot srdca ma poháňa do šialeného behu. Metaforicky povedané – zážitok, ktorý spája v sebe šťavu tvorivého procesu, k tomu smerujem.

Katarína Brestovanská

– choreografka, tanečníčka. Vyštudovala Filozofickú fakultu Univezity Komenského v Bratislave, odbor andragogika – vzdelávanie dospelých.

Micro v macro

Micro v Macro je sólové predstavenie, ktoré experimentuje so spájaním divadla a vizuálneho umenia. Interpretka sa počas predstavenia konfrontuje s filmovými obrazmi, ktoré vznikli ako nezávislé animácie a záznam z tvorivého procesu. Predstavenie rozvíja tému osobnej skúsenosti ženy vo vzťahu k univerzálnemu princípu, ktorý sa odkrýva medzi základnými elementami a prírodnými procesmi vyskytujúcimi sa v prírode: hlina, kvitnutie, kvety, svetlo, odkvitanie, smrť. V procese hľadania samej seba sa ponára do hĺbky zeme, aby objavila svoju skutočnú ženskú silu.Návrat k zdroju a jeho precítenie, umožňuje znovuobjavenie ženy, ktorá cez telo rozpráva svoj príbeh.

 • Katarína Brestovanská: námet, choreografia, interpretácia
 • Noro Knap: vizuálny koncept, videoprojekcia, zvuk, svetelný dizajn
 • Milan Kozánek: asistent choreografie

Genuine Transformers

Súčasné pohybovo-tanečné predstavenie spojené s komponovanou elektronickou hudbou. Základnou témou projektu je transformácia 2 žien v pohybe a priestore. Sú si veľmi blízke, žijú vedľa seba, hľadajú svoju identitu, spolu sa pokúšajú o jednotu v sebe aj medzi sebou, majú konflikt v sebe aj medzi sebou.

 • Námet/koncept/choreografia: Katarína Brestovanská/SK
 • Interpretácia: Tereza Hradilková/CZK alt. Edita Antalová/SK, Katarína Brestovanská /SK
 • Hudba/Djing:Martin Kosorín/SK
 • Kostýmy: Zuzu Hudek/SK
 • Teaser/Trailer: Filip Zashkov/MCD
 • Foto/media set: Noro Knap/SK
 • Svetelný dizajn: Ján Ptačin/SK za podpory CITY LIGHT SLOVAKIA

Vznik predstavenia z verejných zdrojov podporilo: Ministerstvo kultúry Slovenskej Republiky
Predstavenie vzniklo za podpory predajne Nike aupark.

Káli

Projekt „Káli – ne/prijatá realita“ je výskum a tvorivý proces venovaný téme prekračovanie hraníc/nechceného psychického, fyzického a sexuálneho zásahu do tela ženy a toho, ako sa žena s týmto zásahom vysporiadúva.

Širším kontextom pre spracovanie tohto námetu je úvaha o spôsoboch prežívania násilia, ale aj  spôsobu narábania s agresívnymi pocitmi, ktoré sa objavujú ako prirodzená, obranná reakcia u žien alebo slabších, niečim znevýhodnených jedincov, ktorí sa stali obeťami nespravodlivosti, zásahu, agresie, manipulácie. V každodennej kultúre a spôsobe líčenia súčasnej ženy, agresivita a hnev nemajú miesto, sú považované za neprípustné prejavy, nehodné „normálnej“ ženy. Rôzne energie, temné a nepochopiteľné stránky ženy zostávajú nespracované a potlačené.

Projekt je momentálne vo fáze výskumu. Od roku 2014 odviedla Kamala Brestica/choreografka, performerka, nezávislá tvorkyňa 3 výskumy na túto tému, v medzinárodnom zložení interpretov. Výskumy sa realizovali v spolupráci s Divadlom Pôtoň v Bátovciach, a s Grotowskim inštitútom v Poľsku. Formu výskumu si choreografka vybrala pre hľadanie pohybového materiálu pre budúce predstavenie a film.

Projekt bol z verejných zdrojov podporený Ministerstvom kultúry SR a Fondom na podporu umenia.

Pre bližšie informácie o spôsobe práce si pozrite dokumentárny film z rezidenice v Grotowského inštitúte vo Wroclavi

Video I. výskum/Divadlo Pôtoň – Bátovce

Foto galéria II. výskum / Grotowský inštitút / Wroclaw

Foto galéria III. výskum / Grotowský inštitút / Brzezinka

Tvoríme Zvuk Pohybom / výskum

Spolupráca choreografky a tanečníčky K.Brestovanskej/ 16 a hudobníka M.Kosorína/ZOOand Aquarium.

Výskumom vytvárame a ladíme hudobné nástroje – drevené kontajnery, na ktoré sú pripevnené piezo-elektrické snímače. V princípe sa jedná o snímanie vibrácií materiálu, ktoré vznikajú pri pohybe tanečníka v kontajneri, prípadne pri úderoch na kontajner. Je to pohyb a telo tanečníka, ktorý kontajnery rozozvučí a uvádza nás do imaginárneho zvukovo-svetelného sveta. Zvukový výstup sa následne zaznamenáva a spracováva pomocou softwaru v počítači.

 • námet, choreografia / Katarína Brestovanská
 • zvuková a svetelná inštalácia / Martin Kosorín
 • inštalácia objektov / Dana Kleinert, Oliver Kleinert
 • interpreti / Simona Tonková, Michal Freriks
 • produkcia / Katarína Zjavková
 • media set/ Noro Knap

Výskum bol prezentovaný 7.2.2017/19.00 v divadle P.O. Hviezdoslava, Bratislava
PROJEKT  Z VEREJNÝCH ZDROJOV PODPORIL FOND NA PODPORU UMENIA

Indigo

Predstavenie je inšpirované tradičnou slovenskou rozprávkou Pavla Dobšinského. Tvorivý proces bol zameraný na prácu s aspektami slovenskej histórie a osobnej histórie. Prinášame príbeh…

Tvorivou metódou pre vznik pohybového materiálu je práca s objektami – kostýmami.

 • Námet, réžia / Katarína Brestovanská
 • Dramaturgia, choreografia / kolektívna spolupráca
 • Interpretácia / Zuzana Burianová, Daniel Raček
 • Hudba / Ján Kružliak – výber z diela Béla Bartóka: Sláčikové
 • Kvarteto č. 1, zbierka slovenských ľudových piesní
 • v experimentálnom prevedení
 • Kostýmy / Jana Gavalcová
 • Svetelný dizajn / Ints Plavnienks
 • Zvukový set up / Ján Kružliak, Andrej Hlinka

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Fond na podporu umenia je hlavným partnerom projektu.
Projekt bol podporený finančnou schémou Bratislavského samosprávneho kraja.
Projekt vznikol v koprodukčnej spolupráci so Stanica Žilina Záriečie.
Predstavenie Indigo vo forme work-in-progress bolo prezentované 27.4.2017 / 19.00 / na Stanici Žilina-Záriečie.