KREATÍVNY TANEC

KREATÍVNY TANEC

KREATÍVNY TANEC 662 440 Nový priestor

 

Počas Kreatívneho pohybového víkendu zameriame pozornosť detí na spoznávanie vzťahu k vlastnému telu a priestoru okolo nás prostredníctvom tanca, pohybových hier, improvizácie, relaxačných a rytmických cičení. Deti budú mať možnosť tvorivo vyjadriť samé seba aj prostredníctvom rozličných výtvarných aktivít. Workshop je zameraný na deti vo veku od 6 do 9 rokov. 

POZOR počet miest je obmedzený.

Workshop bude viesť Mgr.art. Anka Hurajtová, absolventka Katedry tanečnej tvorby VŠMU v odbore moderný tanec a Štátneho konzervatória v Košiciach. Vyučovala na ZUŠ Sklenárova Bratislava, na Konzervatóriu Trnava a na SZUŠ Prokofievova Bratislava. Absolvovala akreditovaný program kreatívneho tanca pre učiteľov ZUŠ, Labanov Ateliér Bratislava, základný modul kurzu Vzdelávania BabySoma, Vývin pohybu v prvom roku života a Nadstavbový modulu  kurzu Vzdelávanie BabySoma, Pohybové vzdelávanie pre malé deti (1-3 roky) v Babyfite. 

Detská psychologička Mgr. Jana Gerberová, PhD., vyštudovala psychológiu na FF UK v Bratislave, doktorát ukončila na Fakulte psychológie Paneurópskej vysokej školy. Pracovala v Centre pedagogicko-psychologického poradnestva a prevencie v Bratislave (3 roky), pôsobila ako školský psychológ na Cambridge International School a v súčastnosti pracuje s autistickými deťmi v školskom prostredí. Aktívne sa venovala súčasnému tancu v TD elledanse (10 rokov) a v súčastnosti tancuje v integrovanej tanečnej skupine Len Tak Tak.

MIESTO: ŠKOLA LUDUS, Palackého 22, Bratislava

KEDY: 26.-27.11.2016

CENA: 

REGULAR 45€ (v cene je zahrnuté občerstvenie a obed)

EARLY BIRD 40€

Prihlasovať sa môžete už teraz na http://www.novypriestor.com/index.php/sk/prihlaska

alebo na  info@novypriestor.com do 20.11.2015