Micro v Macro

Micro v Macro

Micro v Macro 900 602 Nový priestor

Micro v Macro

fyzické divadlo a videoprojekcia

01u  02u

03u   04u

 

Katarína Brestovanská: námet, choreografia, interpretácia

Noro Knap: vizuálny koncept, videoprojekcia, zvuk, svetelný dizajn

Milan Kozánek: asistent choreografie

 

Micro v Macro je sólové predstavenie, ktoré experimentuje so spájaním divadla a vizuálneho umenia. Interpretka sa počas predstavenia konfrontuje s filmovými obrazmi, ktoré vznikli ako nezávislé animácie a záznam z tvorivého procesu. Predstavenie rozvíja tému osobnej skúsenosti ženy vo vzťahu k univerzálnemu princípu, ktorý sa odkrýva medzi základnými elementami a prírodnými procesmi vyskytujúcimi sa v prírode: hlina, kvitnutie, kvety, svetlo, odkvitanie, smrť. V procese hľadania samej seba sa ponára do hĺbky zeme, aby objavila svoju skutočnú ženskú silu.Návrat k zdroju a jeho precítenie, umožňuje znovuobjavenie ženy, ktorá cez telo rozpráva svoj príbeh.

 

Trailer k predstaveniu

https://vimeo.com/76322651