NEW DANCE FLOW

NEW DANCE FLOW

NEW DANCE FLOW 2048 1365 Nový priestor

Preplávajte jarnou únavou v tanci so Zunou

5x STREDA – 1.3., 8.3., 15.3., 22.3., 29.3.2017

NEW DANCE FLOW so Zunou je zameraný najmä na využívanie prirodzeného prevedenia pohybu ľudského tela. Zuna vychádza z fascinácie, že telo je aj pri malej svalovej a mentálnej námahe schopné vykonať tanečný pohyb, ktorého vizuálny výsledok je zaujímavý, pestrý, príjemný a o nič chudobnejší ako pri iných tanečných technikách. Jednou z ciest k tomuto cieľu je hlbšie uvedomenie si stavby ľudského tela cez anatómiu, ako aj hlbšie uvedomenie si prevedenia pohybu. 

V NEW DANCE FLOW využívame ‚načúvanie‘ vrodených inštinktov a ich následné využitie do pohybu, objavovanie a rozvíjanie reťazových reakcií, ktoré nám telo ponúka, flexibilnosť kĺbov a hľadanie ich novej možnosti pohybu, prácu s podlahou a pochopenie vzťahu celého ľudského tela k tejto dôležitej opore a taktiež obrovskej základni nových pohybových možností… Na základe využitia všetkých týchto momentov sa snažím vzďaľovať od navyknutých pohybových modelov a objavovať stále nové. 

Pre lepšiu predstavu si môžete pozrieť aj tieto videjká: 

https://www.youtube.com/watch?v=OiAyxIOzxkY

https://www.youtube.com/watch?v=zqEOaeR5anA

https://www.youtube.com/watch?v=8aLTEdhN0vM

https://www.youtube.com/watch?v=Sc-SqD-XMD4

Kedy: každú stredu od 1.3. do 29.3.2017
Čas: 17:00 – 18:45
Kde: DPOH Gorkého 17, Bratislava – služobný vchod do divadla, 4.poschodie, sála č. 407
Cena: 50eur celý kurz 

Prihlásiť sa a uhradiť kurzovné je potrebné do 22.2.2017.
Prihlasovanie: https://novypriestor.com/index.php/sk/prihlaska alebo na info@novypriestor.com

V prípade otázok nás kontaktujte na info@novypriestor.com.
Ak by ste to nevedeli nájsť alebo niečo volajte 0907504681 🙂 

ZUNA VESAN KOZÁNKOVÁ

Zuna celý život tancuje a tanec považuje za jednu z možností vyjádření své taoistické duše. Vystudovala Taneční Konzervatoř a Vysokou školu můzických umění v Bratislavě, školu Shiatsu KI a odbor akupunktury na Univerzite Guang Ming Beijing v Praze. Má za sebou několik studijních pobytů v Evropě a Azii. Intenzívně se věnuje studiu čínské medicíny, qigongu a taoizmu a jejich interaktivnímu propojení s pohybem lidského těla. Je praktikantkou japonské terapie Shiatsu, od roku 2007 vede vlastní „Školu shiatsu“ na Slovensku.

Zuna vyučuje již 25 let, během kterých vyvinula jedinečný styl práce s lidským tělem, založený na skušenostech s anatomií lidského těla a toky energie v něm. Tyto poznatky propojuje s univerzálními princípy taoizmu, a tím svím studentům přináší nové informace o pohybové inteligencii. Kvality Zuninho učení obsahují klidný, citlivý a kvalifikovaný přístup k pohybu a tělu. Je vyhledávanou učitelkou pracující v Bratislavě, Praze, Salzburku, Vídni, Leeds, Freiburku, Vratislavi, Bangkoku a Pekingu.