Nahrávam Udalosti

Žubra K. Žubretovská

Tancu sa venuje od mladého veku. Od klasických společenských tancov sa pretancovala k modernému tancu a improvizácií a ku kontaktnej improvizácií(CI). U Reny Milgrom v Prahe prešla 3.ročným programom Vedomého Tela, ktorý ju obohatil o znalosti Labanovej analýzy pohybu a Bartenieff Fundamentanls. Svoje tanečné zručnosti si rozširuje v štúdiách Druna, Dancelabe, Nuevo a na Fakulte AMU Praha. Zúčastňuje sa dielní a festivalov CI v zahraničí, kde čerpá podnety a motivácie pre svoju prácu. Okrem dielní kontaktnej improvizácie vedie tanečno-pohybove dielne spojené s tvz. bodywork (práca s telom), súkromné tanečné terapie a tancuje v niekoľkých tanečných subjektoch.

V kontaktnej improvizácií chápem tanec ako komunikačný prostriedok dvoch tiel, ktoré sa navzájom počúvajú a čítajú. Ak sú obaja tanečníci prítomní, ucítia, že ich pohyb v tanci vedie akási spoločná energia, ktorá sa vytvorí medzi nimi a strhne ich sebou. Potom, myseľ už len pozoruje, čo sa deje a kde ju telo v improvizácií vedie. Nastáva bezčasovosť.

  • Nenašli sa žiadne výsledky.