Simona Droppanová

Simona Droppanová

Simona Droppanová 150 150 Nový priestor

Simona Droppanová 

Absolventka magisterského štúdia na Vysokej škole múzických umení v Bratislave v odbore tanečné umenie. Tanečník, pedagóg a choreograf v TŠ Jumbo v Bratislave a v Centre voľného času v Zlatých Moravciach. Venuje sa tanečnej príprave detí predškolského, školského veku ako aj rozvoju dospelých tanečníkov. Tanečné techniky – jazzový tanec, graham, limon, cunningham, súčasný tanec, kontaktná improvizácia, hip-hop. Účinkovanie v muzikáloch : Príbeh Ulice 1 (Divadlo Arena Bratislava), Sladká Charity(DAB Nitra), Tisícročná včela(DAB Nitra), Veľká doktorská rozprávka (opereta – SND). 

Účinkovanie v projektoch: školské, študentské, zahraničné a iné projekty Dance under my Skin (choreografia Anton Ľahký, SK/BE), Skin ( choreograf Davide Sportelli, I), Premeny tanca (Joe Alegado, CR/Mexiko), Ženy (choreograf Vladislav Šoltys, SK), Through the text…faces (Dijon erazmus project 2013), Ticho a chaos (študentský projekt VŠMU 2014).