Slava Daubnerova

Slava Daubnerova

Slava Daubnerova 828 997 Nový priestor

 

 

Sláva Daubnerová

 

      05 Slava Daubnerova

 

(1980) režisérka, performerka

V roku 2004 absolvovala odbor kulturológie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (téma diplomovej práce: Alternatívne divadlo). V roku 2012 ukončila doktorandské štúdium na katedre divadelných štúdií  VŠMU (téma dizertačnej práce: Performancia a performančné tendencie v súčasnom divadle), školiteľ: prof. PhDr. Jana Bžochová-Wild, Phd.). Venuje sa presahom divadla, performancie  a vizuálneho umenia. 

           V roku 2006 založila profesionálne nezávislé divadlo P.A.T. ako platformu pre súčasné divadlo, tanec a nové médiá (www.pat.sk). Pod touto značkou tvorí monodramatické kompozície na rozhraní divadla a performancie, ktoré prekračujú žáner činohry cez použitie nových médií, pohybu a dekonštruktívneho narábania s textom. Získala viacero prestížnych ocenení (Zvláštna cena poroty na festivale Nová dráma 2007, Dosky v kategórií Objav sezóny 2010).  Ako režisérka, herečka a performerka spolupracovala s viacerými divadlami a zúčastnila sa medzinárodných stáží a umeleckých rezidencií vo Francúzsku, Poľsku, Nemecku (štipendium na Internationales Forum Theatertreffen 2011 v Berlíne – tanečný workshop s Nikom Haffnerom). Žije a tvorí v Bratislave.