Volunteers 2012 zoznam

Volunteers 2012 zoznam

Volunteers 2012 zoznam 150 150 Nový priestor

Kristína Karabová

                marketing NP

Milan Kozánek

                consultancy, sponsorship

Silvia Filová

                production of na:u performance

Zuzana Šoutová

                administration of info@novypriestor.com, PR

Anna Talianová

                book- keeping

Mária Brestovanská

                accountancy

Márk Jonas, Luigi Voros

                web

Eva Judová, Kei Mimakyová, Barbora Janáková

                organisation, venue preparation, cleaning up

Veronika Dúbravová

                venue preparation for exhibitions

Anka Štefanová

                organisation, help starting up NP

Vladko Franček, Pavol Priadka, Martin Seker, Andrej Hudek, Peter Brestovanský

                floor preparation, transportation and moving

Renaud Devaliere

                organisation and sponsorship whilst starting up NP activities

Michal Heriban, Janka Šuchová, Anka Štefanová

                voluntery workshop for kids

Tatiana Pauccini, Zuzana Devaliere, Paulína Wolfová

                graphic design of posters and bulletins

Slávka Kuceková

                web maintenance, graphic design of posters